آرشیو دسته بندی: مطالب

تفاوت انجماد (Freezing) و انجماد-سریع (Deep-freezing)؟

تفاوت انجماد و انجماد سریع

تبرید یا سردسازی برای نگهداری مواد غذایی تاریخچه ای دیرینه دارد که تقریبا به عصر حجر بر می گردد! در این دوره انسان ها برای نگهداری گوشت شکارهایشان از برف و یخ های طبیعی بهره می بردند. تا قرن بیستم که عرضه مواد غذایی به صورت منجمد تجاری نشده بود خبری از روش های انجماد […]