آرشیو دسته بندی: سیستم هوا خشک و فشرده

دستگاه تست فشار و شبیه ساز شرایط خلا

بررسی دستگاه تست فشار

دستگاه تست فشار و شبیه ساز شرایط خلا را می‌توان یکی از مهم‌ترین وسایل آزمایشگاهی دانست. اگرچه کشور ما تنها در چند سال اخیر موفق به ساخت چنین دستگاه‌هایی شده است، اما کیفیت و ساختار کلی این تجهیزات با نمونه‌های خارجی برابری می‌کند. برای شناخت کاربرد یک دستگاه تست فشار و شبیه ساز شرایط خلا خلا […]