چمبر های تست دمایی سایز کوچک

چمبر های تست دمایی تولید شرکت آریا سرمایش که حجم محفظه آن کمتر از 125 لیتر می باشد.
download-4.png

چمبر های مینی سری 37 لیتری