شرکت در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

از شما مخاطبین و مشتریان عزیز شرکت آریاسرمایش پردیسان دعوت می کنیم که در ششمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران مهمان غرفه شرکت آریاسرمایش پردیسان باشید.

زمان : 3 لغایت 6 دی 97

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران سالن 31B غرفه 47