یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
60 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
400 mm(W) * 400 mm(D) * 400 mm(H)
ابعاد داخلی:
2000 mm(W) * 2100 mm(D) * 1340 mm(H)
ابعاد خارجی:
-70 ºC to +180 ºC
بازه های دمایی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
چمبر شوک حرارتی آسانسوری 60 لیتری ضدانفجار محصول آریاسرمایش. چمبرهای شوک حرارتی زیرمجموعه ای از چمبرهای تست دمایی هستند که نرخ تغییر دما درون محقظه آنها از چمبرهای معمولی تست دمایی بسیار بیشتر است، در چمبر کنونی که یک چمبر دو محفظه ای به حساب می آید سرعت تغییر دما محفظه تست در زمان تست برابر با 500 درجه سانتی گراد بر دقیقه است. چمبر ATS7005-60 متشکل از دو محفظه سرد و گرم است به منظور تست های شوک حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد، برای انجام تست های شوک با این چمبر ابتدا دمای هر یک از دو محفظه سرد و گرم را تنظیم می نماییم و چمبر دمای هریک از محفظه ها را با سرعت 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه به دمای تنظیم شده می رساند. پس از رسیدن دما هر دو محفظه به دماهای مورد نظر (به عنوان مثال دما 180+ سانتی گراد در محفظه گرم و 70- سانتی گراد در محفظه سرد) نوبت به انجام تست شوک حرارتی می رسد و نمونه درون دستگاه با دستور PLC بوسیله یک شفت آسانسوری از دمای محفظه سرد (70- سانتی گراد) در طی مدت 30 ثانیه به دمای محفظه گرم (180+ سانتی گراد) منتقل می شود تا در معرض شوک حرارتی قرار بگیرد.

چمبر مدل ATS7005-60 به صورت ضد انفجار طراحی گشته به صورتی که درون محفظه تست علیرغم وجود دماهای بسیار بالا هیچ گونه محرک انفجار وجود نداشته و تست های مواد منفجره در کمال امنیت انجام می گردد.

مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate) در هر محفظه
مدت زمان انقال نمونه از
سردترین دما به گرمترین دما
ATS7005-60 -70 ºC to +180 ºC  5 ºC/min  30 seconds
download-12.png