محصولات

شرکت دانش بنیان آریاسرمایش پردیسان تولید کننده انواع دستگاه های تست شرایط محیطی و آزمایشگاهی است.
 
این دستگاه ها اعم از محفظه های تست دما، محفظه های تست دما و رطوبت، خشک کن های خلاء، خشک کن های ضد انفجار، چیلر خنک سازی کندانسور، چیلر آزمایشگاهی، چیلر فشرده، مینی چیلر، دیپ فریزر، اتاق تست، سیستم هوا خشک و … هستند.
 
در پایین دسته بندی محصولات آریا سرمایش را مشاهده می فرمایید که با توجه به آن می توانید محصولات طبقه بندی شدی تحت هر دسته را مشاهده بفرمایید.

چمبر های تست

چمبر های تست دما سایز مینی

چمبر تست دما

اتاق تست دما (واک این چمبر)

چمبر تست شرایط محیطی

شوک حرارتی

چمبر تست تابش خورشیدی

چمبر پلکانی

چمبر دورانی (سه درجه آزادی)

شرایط جوی

چمبر تست شرایط جوی

آون ها

آون خلاء

خشک کن (آون) ضد انفجار

چیلرها

مینی چیلر آزمایشگاهی

چیلر آزمایشگاهی

دیپ چیلر

سایر محصولات

سیستم هوا خشک یا ضد شبنم

ایرکاندیشن

سیستم کولینگ