محصولات

شرکت دانش بنیان آریاسرمایش پردیسان تولید کننده انواع دستگاه های تست شرایط محیطی و آزمایشگاهی است.
 
این دستگاه ها اعم است از محفظه های تست دما، محفظه های تست دما و رطوبت، خشک کن های خلاء، خشک کن های ضد انفجار، چیلر خنک سازی کندانسور، چیلر آزمایشگاهی، چیلر فشرده، مینی چیلر، دیپ فریزر، اتاق تست، سیستم هوا خشک و … هستند.
 
در پایین دسته بندی محصولات آریا سرمایش را مشاهده می فرمایید که با توجه به آن می توانید محصولات طبقه بندی شدی تحت هر دسته را مشاهده بفرمایید.

محفظه های تست

محفظه های تست دما

اتاق تست دما

مینی

محفظه های تست دما مینی

محفظه های تست شوک حرارتی  (آسانسوری)

چمبر تست تابش خورشیدی

خشک کن ها

خشک کن ضد انفجار

خشک کن خلاء

چیلرها

دیپ چیلر

چیلرهای سامانه (فشرده)

چیلرهای مینی آزمایشگاهی

چیلرهای خنک سازی چمبر

سایر محصولات

سیستم هوا خشک