تولیدکننده‌هایی که از چمبر استفاده می‌کنند

شوک حرارتی

دارای دو محفظه تست با قابلیت کنترل دما برای محفظه پایین از دمای محیط الی ۴۰- و کنترل دما برای محفظه بالا از دمای محیط الی ۱۸۰+ با ریت میانگین پنج درجه بر دقیقه مطابق استاندارد IEC60068-3-5( بین بازه ۱۵۸+ الی ۱۸- به صورت میانگین ) در سیکل های برودت و حرارت ، همچنین مجهز به فن سیرکولاتور ، پورت با قطر ۹۵ میلیمتر جهت عبور کابل ، شیشه رویت ۶ لایه ضد بخار ، روشنایی داخل محفظه و یک عدد طبقه قابل رگلاژ برای هر دو محفظه با تحمل وزن ۵۰ کیلوگرم نیز میباشد.

مدل ها

مدل نوع حجم دیتاشیت
ATUA 50/35 ضد انفجار ۶۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/35
ATUA 50/40 ضد انفجار ۸۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/40
ATUA 50/45 ضد انفجار ۹۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/45
AVT 50/55 ضد انفجار ۱۱۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 50/55
ATUA 60/65 ضد انفجار ۲۱۴ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 60/65
AVT 60/85 ضد انفجار ۳۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 60/85
ATUA 70/85 ضد انفجار ۴۱۶ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 70/85
AVT 75/100 ضد انفجار ۷۱۲ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 75/100
ATUA 100/100 ضد انفجار ۱۰۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 100/100