سیستم هوا خشک 

این سیستم دارای ابعاد اشغالی معادل ۱۵۰ سانتیمتر عرض ، ۱۱۰ سانتیمتر عمق و ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع می باشد و
درب های دور تا دور و سقف بصورت باز شونده طراحی شده , تا دسترسی جهت سرویس های دوره ای را هر چه آسانتر نماید .
جنس ورق های یونیت از آهن روغنی به ضخامت ۵.۱ میلیمتر و با پوشش رنگ الکتر استاتیک کرم رنگ خواهد بود .
پنل کنترلی بر روی سقف تعبیه شده و به آسانی در دسترس کاربر خواهد بود و ضمنا یک کلید امرجنسی نیز در کنار پنل قرار
داده شده , تا کاربر بتواند در مواقع اضطراری سیستم را متوقف نماید .
گستره دمایی
محفظه های تست دمایی تولید آریا سرمایش قابلیت تامین بازه دمایی از ۲۰درجه سانتی گراد تا ۱۰۰درجه سانتی گراد را دارا هستند.
 
زیردسته ها

این محفظه ها دارای زیرگروه هایی بر حسب حجم که به ترتیب هستند 

سیستم هوای خشک فشار ضعیف مدل ۶۰-A

سیستم هوای خشک پر فشار مدل ۲۰۰-A

سیستم هوای خشک پر فشار مدل ۱۲۰-ADTH

ویژگی ها و امکانات

 قابلیت های نرم افزار
 نمایش رطوبت نسبی موجود در هوای خروجی
 نمایش خطا های بوجود آمده و درج در جدول خطا ها بهمراه قابلیت ذخیره سازی جدول خطا ها بر روی فلش
 نمایش گراف رطوبت نسبی هوای خروجی
 نمایش سیستم فیزیکی با گرافیک خاص و منحصر بفرد ، بصورت متحرک ) انیمیشن (و دمای برج ها
 نمایش رطوبت نسبی بصورت بزرگ نمایی
 اجرا در دو جالت منوال و اتوماتیک ) جهت چمبر های آریا سرمایش , در زمانهای مورد نیاز چمبر بصورت اتوماتیک
سیستم هوای خشک وارد مدار خواهد شد (
 نمایش اطالعات مربوط به دستگاه و تولیدات شرکت آریا سرمایش
 بخش تنظیمات مدیر کاربر
 تعیین سطح دسترسی کاربران

چمبرهای تست دما سایز بزرگ

حجم محفظه های بیشتر از ۱۰۰۰ لیتر، شامل محفظه های Walk-in

چمبرهای تست دما سایز متوسط 

محفظه های تست دمایی از حجم ۷۵ لیتر تا ۱۰۰۰ لیتر
 

چمبرهای تست دما مینی 

محفظه های تست دما با حجم کوچکتر از ۷۵ لیتر