• شركت نفت انبار شمال غرب دو باب سردخانه زير صفر و يك باب بالاي صفر
 • صنايع شهيد ××××××× ( با واسطه شركت پارسه پژوهان ) چمبر دما پائين و رطوبت و دو دستگاه چيلر آزمايشگاهي
 • ص د ( با واسطه شركت ×××××××× ) چيلر 23 کیلو وات سكو پرتاب و سيستم ضد رطوبت
 • شركت ×××××××××××× ميني چيلر آزمايشگاهي و 5 دستگاه ایر کاندیشن سامانه رادار  و 5 دستگاه چمبر مینی منفی 70
 • شركت مهاد صنعت چمبر منفي 70
 • شرکت دقیق ×××××× : چمبر 250 لیتری منفی 70 ریت 5
 • کارخانه سیمان مشهد با واسطه شایا دما : چمبر دما و رطوبت کیورینگ 250 لیتری
 • صنايع ×××××××× پروژه هاي مختلف اعم از بازسازي و راه اندازي چمبر ها
 • صنايع شهيد ××××××× راه اندازي و تعمير چمبر كشش
 • دانشگاه تربيت مدرس دو دستگاه آيس بانك 20000 ليتري و سردخانه 250 متري و چمبر 250 لیتری منفی 40
 • رستوران شفيعي تهران نو مقابل وحيديه دو باب سرد خانه
 • رستوران شريعت شهرك صنعتي علي آباد یک باب سردخانه
 • شركت شكلات سازي شهد شاهنگ  آيس بانك 2000 ليتري منفي 30 درجه و سردخانه  500 متري
 • شركت دارو سازي كيميا پژوهان دو باب اتاق خشك و يك باب سردخانه
 • شركت پيشتاز طب شش باب سردخانه 200 متري و يك باب اتاق خشك
 • شركت نفت ستاد منطقه تهران دو باب سردخانه زير و بالاي صفر استيل
 • شركت نفت انبار نفت ري ساخت سه باب سرد خانه
 • شركت عوجان ايرانيان ( راني) راه اندازی 3000 متر سردخانه
 • تالار پذيرائي قائم چهار باب سردخانه زير و بالاي صفر
 • خيريه قائميه سيد خندان دوباب سردخانه
 • نمايشگاه قرآن پشت حسينيه ارشاد دو باب سردخانه
 • مسجد باب الحوائج خيابان شريعتي دو باب سردخانه
 • سازمان تربيت بدني نگهداري سردخانه هاي موجود
 • دانشگاه تربيت مدرس اتاق كشت
 • رستوران محك  دو باب سردخانه
 • شركت رب اتكا راه اندازي سردخانه و ديگر تاسيسات
 • شركت روغن ورامين دو : بازسازی و نگهداري سردخانه هاي موجود
 • پیشتاز طب فاز یک : دوباب سردخانه 370 متری و سه باب سردخانه 150 متری و اتاق خشک 200 متری
 • دانشگاه صنعتی اصفهان ( مرکز تحقیقات زیر دریائی ) چمبر کلایمتیک 1000 لیتری
 • صنایع شهید ×××××××× : تعمیر و راه اندازی چمبر ریت 10
 • صنایع شهید ص ×××××××× : چمبر 214 لیتری دما و رطوبت و دو دستگاه چمبر مینی منفی 70 و تعمیر و بازسازی کلی آون و شوک دمائی
 • صنایع شهید ××××× : تعمیر کلی و راه اندازی چمبر هریوس ووچ و تعمیر کلی چمبر کلایمتیک
 • صنایع شهید ×××××××××× : تعمیر چمبر منفی 40
 • صنایع شهید ×××××× : چهار دستگاه چمبر 400 لیتری ضد انفجار و 5 دستگاه آون 214 لیتری ضد انفجار
 • پژوهشگاه فضائی ایران : چیلر مخصوص چمبر 40 کیلو وات
 • پژوهشگاه رانشگر های فضائی ایران ( شعبه تبریز) : چمبر مینی رومیزی منفی 70
 • صنایع شهید ××××××× : باز سازی کلی و نصب نرم افزار آریا دو بر روی چمبر منفی 70
 • صنایع ×××××××××× : سه دستگاه آون ضد انفجار و دو دستگاه چمبر دما و رطوبت 60 و 250 لیتری ضد انفجار و چمبر آسانسوری شوک دمائی منفی 70 الی 180
 • مرکز تحقیقات متالوژی رازی : یک دستگاه مینی چمبر 37 لیتری منفی 70
 • دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی چمبر مینی منفی 70
 • دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی آون خلاء
 • دانشگاه ارومیه چمبر مینی منفی 70 و آون خلاء
 • شرکت پیشتاز طب فاز 2 : اتاق خشک 50 متری و 7 باب  اتاق تست  500 و 450 و 60 و 55 و 78 و 66 و 25 متری با کنترل مرکزی بصورت شبکه و تاچ پنل .
 • گروه ×××××××× : چمبر تست دما و رطوبت 560 لیتری ضد انفجار
 • صنایع شهید ××××××× : 4 دستگاه مینی چمبر منفی 70 و دو دستگاه چمبر 560 لیتری منفی 70 با سرعت 5 درجه بر دقیقه و یک دستگاه چمبر کلایمتیک منفی 70 ریت دو 250 لیتری و یک دستگاه چمبر 1000 لیتری منفی 70 ریت دو
 • شرکت ×××××× : چمبر 560 لیتری ریت 10 درجه بر دقیقه و چیلر ضمیمه 23 کیلو وات و سیستم نقطه شبنم زن منفی 40 و دو دستگاه چمبر مینی منفی 40 و 70 درجه ریت 4
 • صنایع شهید ×××××××× : چیلر 40 کیلو وات و چمبر 1000 لیتری دما و رطوبت و تعمیر و راه اندازي چمبر خلاء و ترمال شوک و تعویض سیستم عامل چمبر مینی