خشک کن های ضد انفجار
خشک کن ها

خشک کن (آون) ضد انفجار

خشک کن های ضد انفجار که با نام آون های ضد انفجار یا آون EX نیز شناخته می شوند، دسته‌ای از خشک کن ها هستند که به منظور گرم و خشک کردن مواد اشتعال پذیر نظیر مواد منفجره، فرآورده ها نفتی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

خشک های ضد انفجار همانطور که از نام آنها پیداست شرایطی را فراهم می کند تا در آن عملیات حرارت دهی درون محفظه بدون تحریک و جرقه صورت پذیرد و موجب انفجار و اشتعال مواد درون خشک کن نشود.

دانلود کاتالوگ خشک کن ضد انفجار

مدل ها

مدل نوع حجم دیتاشیت
ATUA 50/35 ضد انفجار ۶۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/35
ATUA 50/40 ضد انفجار ۸۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/40
ATUA 50/45 ضد انفجار ۹۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 50/45
AVT 50/55 ضد انفجار ۱۱۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 50/55
ATUA 60/65 ضد انفجار ۲۱۴ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 60/65
AVT 60/85 ضد انفجار ۳۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 60/85
ATUA 70/85 ضد انفجار ۴۱۶ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 70/85
AVT 75/100 ضد انفجار ۷۱۲ لیتر دانلود دیتاشیت AUTA 75/100
ATUA 100/100 ضد انفجار ۱۰۰۰ لیتر دانلود دیتاشیت ATUA 100/100