تلفن :

76228230-021

76234301-021

76234319-021

تلفن مدیر فروش:

09120290260

  فکس:

76228136-021

 تلگرام:

09194091191

 ایمیل:

info@aryasarmayesh.com

 آدرس:

تهران بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان اشتیاق اول کوچه امیرالمومنین پلاک 29