خشک کن های ضد انفجار

خشک کن خلاء (آون خلاء)

خشک کن های خلاء که به نام آون های خلاء نیز در صنایع داروسازی نیز شناخته می شوند، نوعی از خشک کن ها به حساب می آیند که که به منظور گرم و خشک کردن مواد در محیط خلاء مورد استفاده قرار می گیرند.
دلیل خشک کردن مواد در محیط خلاء به دلیل جلوگیری از رشد آلودگی ها و درمواقعی که نیاز به تغییر فاز ماده ای از مایع به گاز باشد، لیکن این تغییر فاز بایستی در دمای پایین تر از نقطه جوش استاندارد آن ماده خاص اتفاق بیافتد.
پس می توان با استفاده از آون های خلاء ، با پایین آوردن فشار نسبی نقطه جوش را پایین تر آورد .بیشتر کاربرد آون های خلاء در صنایع شیمیایی، نظامی، پزشکی،داروسازی، پلیمری و تست مواد می باشد .

مدل ها

مدل نوع حجم دیتاشیت
AVT 37/26 خلاء ۳۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26
AVT 37/26 Plus خلاء ۵۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26 Plus
AVT 40/50 خلاء ۱۰۱ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50
AVT 40/50 Plus خلاء ۱۵۰ لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50 Plus