چیلر خنک سازی چمبر

چیلر خنک کننده کندانسور مدل AIC 12+20-70-600

چیلر خنک کننده کندانسور مدل AIC 12+20-60-400

چیلر خنک کننده کندانسور مدل AIC 12+20-40-400

چیلر خنک کننده کندانسور مدل AIC 12+20-23-200