چمبرهای شوک حرارتی

چمبرهای شوک حرارتی محصول شرکت آریاسرمایش پردیسان، این دسته از چمبرها زیر مجموعه ای از چمبرهای تست دمایی هستند که قابلیت تغییر دمای محفظه در مدت زمان بسیاری کوتاهی را دارند، این چمبرها را با نام چمبرهای آسانسوری نیز می نامند.
download-12.png

چمبر شوک حرارتی آسانسوری 60 لیتری