یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
خشک کن های ضد انفجار (آون EX)
نام:
PID
کنترل کننده:
برحسب مدل متغییر
ابعاد داخلی:
متغییر بر حسب مدل
ابعاد خارجی:
+7 ºC to +90 ºC 
بازه های دمایی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
خشک کن های ضد انفجار که با نام آون های ضد انفجار یا آون EX نیز شناخته می شوند، دسته ای از خشک کن ها هستند که به منظور گرم و خشک کردن مواد اشتعال پذیر نظیر مواد منفجره، فرآوره ها نفتی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. خشک های ضد انفجار همانطور که از نام آنها پیداست شرایطی را فراهم می کند تا در آن عملیات حرارت دهی درون محفظه بدون تحریک و جرقه صورت پذیرد و موجب انفجار و اشتعال مواد درون خشک کن نشود.


مدل حجم (لیتر)
ATUA 50/35 60
ATUA 50/40 80
ATUA 50/45 90
ATUA 50/55 110
ATUA 60/65 214
ATUA 60/85 300
ATUA 70/85 416
ATUA 75/100 712
ATUA 100/100 1000
0vens_700px.jpg