خشک کن خلاء (آون خلاء)

خشک کن های خلاء که به نام آون های خلاء نیز در صنایع داروسازی نیز شناخته می شوند، نوعی از خشک کن ها به حساب می آیند که که به منظور گرم و خشک کردن مواد در محیط خلاء مورد استفاده قرار می گیرند.
دلیل خشک کردن مواد در محیط خلاء به دلیل جلوگیری از رشد آلودگی ها و درمواقعی که نیاز به تغییر فاز ماده ای از مایع به گاز باشد، لیکن این تغییر فاز بایستی در دمای پایین تر از نقطه جوش استاندارد آن ماده خاص اتفاق بیافتد.
پس می توان با استفاده از آون های خلاء ، با پایین آوردن فشار نسبی نقطه جوش را پایین تر آورد .بیشتر کاربرد آون های خلاء در صنایع شیمیایی، نظامی، پزشکی،داروسازی، پلیمری و تست مواد می باشد .
ده سال خدمات پس از فروش
دو سال گارانتی یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
 

مدل نوع حجم دیتاشیت
AVT 37/26 خلاء 30 لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26
AVT 37/26 Plus خلاء 50 لیتر دانلود دیتاشیت AVT 37/26 Plus
AVT 40/50 خلاء 101 لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50
AVT 40/50 Plus خلاء 150 لیتر دانلود دیتاشیت AVT 40/50 Plus
ovenmom1.95.jpg