یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
خشک کن های خلاء
نام:
PID
کنترل کننده:
برحسب مدل متغییر
ابعاد داخلی:
بر حسب مدل متغییر
ابعاد خارجی:
محیط +7 درجه سانتی گراد تا 240 درجه سانتی گراد
بازه های دمایی قابل تامین :
ندارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
خشک کن های خلاء که به نام آون های خلاء نیز در صنایع داروسازی نیز شناخته می شوند، نوعی از خشک کن ها به حساب می آیند که که به منظور گرم و خشک کردن مواد در محیط خلاء مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل خشک کردن مواد در محیط خلاء به دلیل جلوگیری از رشد آلودگی ها و درمواقعی که نیاز به تغییر فاز ماده ای از مایع به گاز باشد، لیکن این تغییر فاز بایستی در دمای پایین تر از نقطه جوش استاندارد آن ماده خاص اتفاق بیافتد.پس می توان با استفاده از آون های خلاء ، با پایین آوردن فشار نسبی نقطه جوش را پایین تر آورد .بیشتر کاربرد آون های خلاء در صنایع شیمیایی ، نظامی ، پزشکی،داروسازی ، پلیمری و تست مواد می باشد .


مدل حجم (لیتر)
AVT 37/26 30
AVT 37/26 Plus 50
AVT 40/50  101
AVT 40/50 Plus 150
ovenmom1.95.jpg