یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
37 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
320 mm(W) * 290 mm(D) * 400 mm(H)
ابعاد داخلی:
1000 mm(W) * 780 mm(D) * 630 mm(H)
ابعاد خارجی:
-70 ºC to +180 ºC & -40 ºC to +180 ºC
بازه های دمایی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
چمبرهای تست دمایی با حجم محفظه 37 لیتری  که با نام مینی یا سایز کوچک نیز نامیده می شوند، با بهره گیری از طراحی پیشرفته مخصوص استفاده در محیط های تست و آزمایشگاهی با فضای کوچک با قابلیت حمل و جابه جایی آسان ساخته شده است. سری ATM این دسته از چمبر های 37 لیتری که به منظور تست های دمایی ساخته شده اند دارای سیستم کنترل کننده متشکل از PLC و HMI می باشند که قابلیت کنترل و پایش از راه دور نیز به آن اضافه گشته است. این سری از چمبرهای 37 لیتری با توجه به گستردگی تست های مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه ها در مدل های مختفی که در جدول زیر آمده است عرضه می گردد. لازم به ذکر است که چمبرهای عرضه شده قابلیت تامین تمامی دماهای درون گستره دمایی را دارا هستند همچنین منظور از نرخ تغییر دما بر واحد زمان بیشیرین مقداری است که هر مدل توانایی تغییر دما بر واحد زمان را طبق استاندار IEC دارد. این سری ازتولیدات آریاسرمایش قابلیت کنترل و پایش از راه دور را دارا هستند. 


مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate)
ATM7004-37 -70 ºC to +180 ºC  4 ºC/min
AT4004-37 -40 ºC to +180 ºC 4 ºC/min
download-4.png