چمبر تست دما و رطوبت 1380 لیتری

چمبرهای تست دما و رطوبت با حجم محفظه 1380 لیتری، این سری از چمبرها که با نام های چمبر کلامتیک و محفظه تست دما و رطوبت نیز شناخته می شوند قابلیت شبیه سازی تغییرات دمایی و رطوبت نسبی را دار هستند.

این محفظه ها به منظور شبیه سازی شرایط آب و هوایی نقاط مختلف در محیط آزمایشگاه به کار گرفته می شوند.

رطوبت نسبی قابل شبیه سازی در این محفظه ها به صورت کلی از 20 تا 98 درصد است. برای شبیه سازی رطوبت نسبی تا 2 درصد این محفظه نیازمند سیستم هواخشک هستند.

سیستم کنترل کننده این سری از محصولات متشکل از PLC و HMI می باشد که قابلیت کنترل و پایش از راه دور نیز به آن اضافه گشته است.
این سری از چمبرهای 1380 لیتری با توجه به گستردگی تست های مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه ها در مدل های مختفی که در جدول زیر آمده است عرضه می گردد. لازم به ذکر است که چمبرهای عرضه شده قابلیت تامین تمامی دماهای درون گستره دمایی را دارا هستند همچنین منظور از نرخ تغییر دما بر واحد زمان بیشیرین مقداری است که هر مدل توانایی تغییر دما بر واحد زمان را طبق استاندار IEC دارد. 
این سری ازتولیدات آریاسرمایش قابلیت کنترل و پایش از راه دور را دارا هستند. 
ده سال خدمات پس از فروش
یک سال گارانتی یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
1380 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
1100 mm(W) * 1330 mm(D) * 950 mm(H)
ابعاد داخلی:
11300 mm(W) * 2550 mm(D) * 2100 mm(H)
ابعاد خارجی:
900/1000 mm(W) * 2330/2380 mm(D) * 1850/1950 mm(H)
بازه های دمایی قابل تامین :
20% to 98% (بدون سیستم هوای خشک)
0% to 98% (همراه سیستم هوای خشک)
رطوبت نسبی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate)
ATC7001-1380 -70 ºC to +180 ºC  1 ºC/min
ATC7005-1380 -70 ºC to +180 ºC 5 ºC/min
ATC7010-1380 -70 ºC to +180 ºC 10 ºC/min
ATC7015-1380 -70 ºC to +180 ºC 15 ºC/min
ATC4001-1380 -40 ºC to +180 ºC 1 ºC/min
ATC4005-1380 -40 ºC to +180 ºC 5 ºC/min
ATC4010-1380 -40 ºC to +180 ºC 10 ºC/min
ATC4015-1380 -40 ºC to +180 ºC 15 ºC/min