چمبر تست دمایی 125 لیتری

چمبرهای تست دمایی با حجم محفظه 125 لیتری، این سری از چمبرها مخصوص استفاده در تست های دمایی یا حرارتی و برودتی هستند.
سیستم کنترل کننده این سری از محصولات متشکل از PLC و HMI می باشد که قابلیت کنترل و پایش از راه دور نیز به آن اضافه گشته است.
این سری از چمبرهای 125 لیتری با توجه به گستردگی تست های مورد نیاز صنایع و آزمایشگاه ها در مدل های مختفی که در جدول زیر آمده است عرضه می گردد. لازم به ذکر است که چمبرهای عرضه شده قابلیت تامین تمامی دماهای درون گستره دمایی را دارا هستند همچنین منظور از نرخ تغییر دما بر واحد زمان بیشیرین مقداری است که هر مدل توانایی تغییر دما بر واحد زمان را طبق استاندار IEC دارد.
این سری ازتولیدات آریاسرمایش قابلیت کنترل و پایش از راه دور را دارا هستند. 

ده سال خدمات پس از فروش
یک سال گارانتی یا 1000 ساعت کارکرد عملیاتی
یک سال گارانتی محصول و قطعات
ده سال خدمات پس از فروش
125 لیتر
حجم محفظه تست:
PLC
کنترل کننده:
Aryanam
نرم افزار:
500 mm(W) * 500 mm(D) * 500 mm(H)
ابعاد داخلی:
700 mm(W) * 1510 mm(D) * 1645 mm(H)
ابعاد خارجی:
-70 ºC to +180 ºC & -40 ºC to +180 ºC
بازه های دمایی قابل تامین :
دارد
قابلیت کنترل و پایش از راه دور :
 

مدل گستره (بازه یا Range) دمایی  ماکزیمم نرخ تغییر دما بر
واحد زمان (Rate)
AT7003-125 -70 ºC to +180 ºC  3 ºC/min
AT7006-125 -70 ºC to +180 ºC 6 ºC/min
AT7010-125 -70 ºC to +180 ºC 10 ºC/min
AT7015-125 -70 ºC to +180 ºC 15 ºC/min
AT4003-125 -40 ºC to +180 ºC 3 ºC/min
AT4006-125 -40 ºC to +180 ºC 6 ºC/min
AT4010-125 -40 ºC to +180 ºC 10 ºC/min