کلیه محصولات تولیدی آریاسرمایش دارای یکسال گارانتی بدون قید و شرط کارکرد دستگاه و همچنین قطعات می باشند.

 در صورت خرابی و نقص کارکرد دستگاه و یا هریک از قطعات دستگاه بدون علت خارجی (ضربه، نوسانات ولتاژ برق، تصفیه نبودن آب ورودی به کندانسورهای دستگاه ها و ...) در مدت یک سال پس از خریداری دستگاه، شرکت آریاسرمایش تعهد به رفع نقص، تعمیر و یا تعویض قطعات بدون دریافت هیچ هزینه ای از مشتریان محترم می باشد.
همچنین در طول مدت اعتبار گارانتی محصولات دارای نرم افزارهای کنترلی شامل به روزرسانی رایگان نرم افزاری می گردند.

 

ده سال خدمات پس از فروش

کلیه محصولات تولیدی آریاسرمایش مشمول ده سال خدمات پس از فروش می باشند. 

در صورت خرابی و نقص کارکرد دستگاه و یا هریک از قطعات دستگاه پس از مدت اتمام گارانتی (یک سال پس از خرید) تا ده سال پس از خرید، آریا سرمایش متعهد به رفع نقص، تعمیر و یا تعویض قطعات به منظور کارکرد مناسب دستگاه با دریافت هزینه های رفت و آمد،تعمیر و تعویض قطعات از مشتریان محترم می باشد.
همچنین در طول مدت اعتبار خدمات پس از فروش، محصولات دارای نرم افزارهای کنترلی بنا به درخواست مشتریان محترم و با اخذ هزینه رفت و آمد به روزرسانی نرم افزاری می شوند.